Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

Nærværende handelsbetingelser er gældende for samtlige kunder, der benytter Cloud.dk A/S, CVR-nummer: 29412006, Højvangen 4, DK-8660 Skanderborg, herefter Cloud.dk.

Betingelserne omfatter leje af cloud services, herunder blandt andet cloud servere, cloud diskplads, cloud trafik og tilhørende ydelser så som specifikke aftaler om konsulenthjælp.

2. Ydelser

På cloud.dk’s hjemmeside er beskrevet hvad produktet indeholder.

2.1 Mail

Som kunde hos cloud.dk er der adgang til at benytte cloud.dk’s mail relay servere, for at reducere sandsynligheden for at mail afsendt fra cloud servere bliver kategoriseret som spam.

2.2 Cloud servere

Oprettelsen af en aftale hos cloud.dk giver kunden mulighed for at benyttet cloud.dk’s Iaas (Infrastructure As A Service) system.

Cloud.dk bestræber sig på at enhver ny kunde har adgang til systemet senest een arbejdsdag efter modtagelsen af ønsket om oprettelse af kundeforhold.

Cloud.dk tillader som hovedregel at serverne indholder information, der ikke er i strid med dansk lovgivning.

2.3 Abonnementets varighed

Abonnementet løber indtil det skriftligt opsiges og faktureres i henhold til den til enhver tid gældende pris.

2.4 Domæneregistrering

Cloud.dk tilbyder ikke domæneregistrering.

2.5 Uacceptabelt materiale og uacceptable aktiviteter

Se cloud.dk’s Acceptable Use Policy.

3. Indgåelse

Ved tilmelding forpligter kunden sig til at opgive korrekt firmanavn, CVR, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail adresse samt angive oplysninger om kontaktperson.

Cloud.dk forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Cloud.dk forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker.

3.1 Forrydelsesret

Cloud.dk overholder de til enhver tid gældende regler for fortrydelsesret for privat personer.

4. Opsigelse

En aftale med Cloud.dk kan opsiges med øjeblikkelig varsel.

Opsigelse af en konto hos Cloud.dk skal ske ved skriftlig henvendelse til vores support team på support@cloud.dk.

Kunden faktureres for diske, snapshots og images, også selvom kundens servere er slukkede. Kunden har således selv ansvar for at sikre at samtlige fakturerbare ydelser tilknyttet kundens konto er slettede, såfremt kunden ikke længere ønsker at benytte disse og før kontoen opsiges.

5. Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet, herunder ved uetisk opførsel på nettet og lignende forhold, vil adgangen til cloud.dk’s platform blive blive spærret. Kunden vil samtidig blive pålagt et servicegebyr der minimum består af 1 servicetime a 1200 kr. Genåbning sker først, når cloud.dk har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af.

Spam anses for misbrug af abonnementet.

Kunden skal til enhver tid sikre sig mod at data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage back-up kopier af indholdet på den tildelte serverplads.

Cloud.dk tager forbehold for at kundens data og informationer ikke kan retableres efter et systemnedbrud.

6. Kundens erstatningsansvar

Ved misligholdelse er kunden erstatningspligtig over for cloud.dk efter dansk ret.

7. Adresseændringer eller ændring af selskabsretlige forhold

Kunden skal give cloud.dk oplysninger om enhver ændring i selskabets status som f.eks. adresse ændringer, ændring af kontaktperson eller ændring af selskabets status.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Drift

Cloud.dk er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i cloud.dk’s ydelse. Dog tilbyder cloud.dk erstatning jævnfør cloud.dk’s Service Level Agreement.

8.2 Forsinkelse

Cloud.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

8.3 Produktansvar

I forbrugerforhold har cloud.dk ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at cloud.dk ikke har ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Udenfor forbrugerforhold er cloud.dk ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

8.4 Force majeure

Cloud.dk fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

8.5 Ansvar

Kundens brug af et cloud.dk sker i enhver henseende på eget ansvar.

Cloud.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internet. Cloud.dk kan således ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internet. Cloud.dk kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos cloud.dk eller force majeure, herunder også strejke og lockout. Cloud.dk påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil knyttede ydelser.

Cloud.dk påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

9. Varsling af ændringer

Cloud.dk kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet. Cloud.dk kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Kunden kan skriftligt opsige aftalen efter normale betingelser

9.1 Ændring af kundevilkår

Cloud.dk’s kundevilkår kan ændres med et varsel på 30 dage med virkning fra den første i en måned. Eventuelle tvister og uoverenstemmelser skal afgøres efter almindelig dansk ret.

10. Priser og betalingsbetingelser

Hos Cloud.dk kan man betale med kreditkort & PayPal. Cloud.dk accepterer følgende kreditkort:

Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, JCB, American Express.

Kunden skal via my.cloud.dk tilknytte et kreditkort til sin Cloud.dk konto. Kunden kan til enhver tid udskifte sit kreditkort med et nyt via sit kontrolpanel på my.cloud.dk.

Al forbrug faktureres bagud. Hver time krediteres det beløb, som svarer til kundens forbrug, på kundens Cloud.dk konto. Primo hver måned faktureres forbruget i den forgangne måned og betales automatisk med kundens kreditkort. Kunden kan efter forudgående kreditvurdering og aftale med Cloud.dk betale med PayPal eller bankoverførsel, fremfor automatisk kreditkortbetaling.

Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der betales renter i henhold til renteloven med diskontoen + 5 % p.a. fra forfaldsdagen.

Der opkræves rykkergebyr på DKK 150,- per rykker. Der afsendes 1 rykker, hvorefter der afsendes et termineringsvarsel, som giver kunden yderligere 7 dage til at indbetale hele det skyldige beløb.

De til enhver tid gældende priser kan ses på cloud.dk’s hjemmeside.

11. Særlige forbehold

Cloud.dk forbeholder sig retten til at opsige en kundes igangværende abonnement med 30 dages skriftligt varsel.

Der tages forbehold for prisændringer, taste- og trykfejl. Alle oplyste priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.

Acceptable Use Policy

Uacceptabelt materiale og uacceptable aktiviteter

Cloud.dk afgør enerådigt hvilket materiale og hvilke aktiviteter der betegnes som uacceptabelt.

Såfremt kunden måtte være i tvivl eller have spørgsmål, anbefales kunden at kontakt support@cloud.dk for at få udarbejdet en skriftlig særaftale med cloud.dk.

Såfremt der opdages uacceptabelt materiale eller uacceptable aktiviteter forbeholder cloud.dk sig retten til at deaktivere kundes servere og kundens adgang øjeblikkeligt samt søge erstatning hos kunden for dækning af arbejdstid, brand damage og andre former for erstatning.

Forudbetalinger refunderes ikke, i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

Cloud.dk tillader ikke ulovlige eller stærkt anstødende eller obskønne historier, billeder, film eller streams.

Cloud.dk tillader ikke hårdt pornografisk indhold.

Cloud.dk tillader ikke links til materiale, der ikke har et behørigt ejerrettighedsforhold (f.eks. torrents eller andre P2P services)

Cloud.dk tillader ikke afsendelse af enhver form for uønsket emails (SPAM).

Cloud.dk tillader ikke hacking, scamming, phreaking, ddos, scanning og tilsvarende aktiviteter.

Cloud.dk tillader ikke torrents eller andre P2P services.

Cloud.dk tillader ikke VPN services.

Cloud.dk tillader ikke webbutikker, der sælger varer eller ydelser der ikke er tilladt i Danmark, eller ikke er tilladt i det land som webbutikken sælger til.

Cloud.dk tillader ikke religiøst materiale uden forudgående aftale.

Ved ekseptionel høj trafik/ CPU belastning vil cloud.dk, af hensyn til vores andre kunder, kontakte den pågældende kunde med henblik på at sikre den optimale tekniske ydelse af systemet. Cloud.dk forbeholder sig i den forbindelse ret til, i særlige tilfælde, kortvarigt, at suspendere kundens ydelser. I særlige tilfælde kan der indgåes en specialaftale.

Enhver overtrædelse af dansk lovgivning bliver meldt til politiet.

Service Level Agreement

Cloud.dk's Service Level Agreement dækker over 5 områder:

100% oppetid på netværket

Vi garanterer at vores datacenter er tilgængeligt 100% af tiden hver måned, bortset fra planlagt vedligeholdelse.

Datacenteret defineres som den del af Cloud.dk's netværk der går fra netværks porten på dit yderst device til netværks porten på datacenter border routeren. Dette inkluderer Cloud.dk's switche, routere, kabler osv..

Cloud.dk garanti: vi krediterer 5% af din månedlige regning for hver 30 minutters netværks nedetid, op til 100% af din månedlige regning for de berørte servere.

100% oppetid på den fysiske infrastruktur

Vi garanterer at datacenterets HVAC og strøm fungerer 100% af tiden hver måned, bortset fra planlagt vedligeholdelse. Strøm inkluderer UPS'er, PDU'er og kabling. Infrastruktur nedetid optræder når en given fysisk server bliver lukket ned på grund af strøm og varmeproblemer, og dine cloud services ikke automatisk er bleve migreret til andre servere.

Cloud.dk garanti: vi krediterer 5% af din månedlige regning for hver 30 minutters datacenter nedetid, op til 100% af din månedlige regning for de berørte servere.

Cloud infrastruktur

Vi garanterer at hele cloud infrastrukturen fungerer - det vil sige både serveren, disk system og hypervisor'et. Hvis der sker en fejl på infrastrukturen, så garanterer vi at din løsning er flyttet til en fungerende del af infrastrukturen inden for een time efter at problemet er identificeret.

Cloud.dk garanti: vi krediterer 5% af din månedlige regning for hver yderligere times cloud infrastruktur nedetid, op til 100% af din månedlige regning for de berørte servere.

Cloud kontrolpanel

Vi garanterer at hele cloud kontrolpanelet fungerer - det vil sige, at det er muligt at starte og stoppe servere og på andre måder kontrollere sine cloud servere, bortset fra ved planlagt vedligeholdelse. Hvis der sker en fejl på cloud kontrolpanelet som forhindrer start og stop af servere, så garanterer vi at din løsning er flyttet til en fungerende del af infrastrukturen inden for 4 timer efter at problemet er identificeret.

Cloud.dk garanti: vi krediterer 5% af din månedlige regning for hver yderligere times cloud infrastruktur nedetid, op til 100% af din månedlige regning for de berørte servere.

Cloud server migrering

Hvis det er påkrævet at en cloud server skal cold-migreres på grund af problemer med den underliggende hardware, så bliver du notificeret senest 24 timer før migreringen påbegyndes, med mindre at vi undtagelsesvis er nødt til at påbegynde migreringen hurtigere for at beskytte dine data. Cold-migrering medfører genstart af den virtuelle server. Hot-migrering kan ske uden genstart eller påvirkning af driften. Uanset hvad så garanterer vi at migreringen er afsluttet inden for 3 timer efter at vi har påbegyndt migreringen.

Cloud.dk garanti: vi krediterer 5% af din månedlige regning for hver yderligere time ud over de 3 timer som det tager at migrere dine cloud servere, op til 100% af din månedlige regning for de berørte servere.

Begrænsninger

Du er ikke berettiget til kreditering hvis du har overtrådt din kontrakt eller AUP (inklusiv betalingsforpligtelser), indtil disse forhold er bragt i orden. Du er ikke berettiget til kreditering hvis nedetiden ikke villle have fundet sted såfremt du ikke havde overtrådt din kontrakt eller AUP. Du er ikke berettiget til kreditering såfremt du ikke længere er kunde hos Cloud.dk

For at modtage en krediteting, så skal du kontakte support@cloud.dk inden for 30 dage efter nedetiden. Du skal desuden vise at din brug af cloud.dk eller dine kunders oplevelse af dine cloud.dk leverede ydelse blev markant påvirket , for at være berettiget til kreditering.

Denne Service Level Agreement er din absolut eneste og fuldt udtømmende retsmiddel i forbindelse med cloud.dk nedetid.